Zebrania rodziców

Wywiadówki, zebrania ogólne oraz spotkania indywidualne odbywają się o godz. 17.00.

Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności.

   

Terminy spotkań w roku szkolnym 2021/2022:

6 września 2021 (poniedziałek) – zebranie ogólne (klasy:VIa, VIb, VIIa, VIIc, VIIIa, VIIIb)
7 września 2021 (wtorek) – zebranie ogólne (IVa, IVb, Va, Vb, VIIb)
8 września 2021 (środa) – zebranie ogólne (Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb)

 

11 października 2021 (poniedziałek) – spotkania indywidualne (klasy IV - VIII)
12 października 2021 (wtorek) – spotkania indywidualne (klasy I - III)

  

15 listopada 2021 (poniedziałek) – spotkania indywidualne (klasy IV - VIII)
16 listopada 2021 (wtorek) – spotkania indywidualne (klasy I - III)

  

15 grudnia 2021 (środa) – zebranie ogólne (klasy VI - VIII)
16 grudnia 2021 (czwartek) – zebranie ogólne (klasy IV - V)
17 grudnia 2021 (piątek) – zebranie ogólne (klasy I - III)

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10