Etnocentrum

Etnocentrum

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy I a odwiedzili Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
Podczas zwiedzania poznali różne rekwizyty kultury tradycyjnej,
śpiewali fragmenty ludowych pieśni oraz słuchali legend i opowieści
związanych z Krosnem. Mieli także okazję, korzystając z nowoczesnych
sprzętów multimedialnych, przymierzyć ludowe stroje, zasiać ziarno
i zebrać plon, a także zagrać w gry. Na zajęciach warsztatowych dzieci
poznały tajniki tradycyjnego rękodzieła i własnoręcznie wykonały ludową
zabawkę.

 

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10