Narodowe Święto Niepodległości w przedszkolu

Narodowe Święto Niepodległości w przedszkolu

Przedszkolaki obchodzące Święto NiepodległościPrzedszkolaki uroczyście ubrane z okazji Święta Niepodległości

Przedszkolaki na uroczystości z okazji Swięta NiepodległościPrzedszkolaki na uroczystości z okazji Święta NiepodległościPrzedszkolaki na uroczystości z okazji Święta Niepodległości

Przedszkolaki na Święcie Niepodległości

iprzedszkole

librus

SKKT

SPORT SZKOLNY

Lekcje

1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:40 – 12:25
6 12:45 – 13:30
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10